Soft Lite

Soft Lite – behaglig och stöttande

Soft Lite är arbetsstolen med maximalt stöd och som med sin synkrongunga ger en behaglig och följsam rörelse.

Mer om Soft Lite

Ergonomi

Officelines Basic sortiment erbjuder en bas av ergonomiskt välutformade funktioner som kan rekommenderas vid arbetsplatser där man sitter under kortare perioder, till exempel i hemma arbetsplatser eller i skolmiljöer.

Stolarnas reglage är användarvänliga och logiska, både avseende funktion och placering. Beroende på önskemål kan man välja mellan olika ergonomiskt goda funktioner, till exempel synkrongunga, som ger en behaglig och följsam rörelse, eller olika sitsar, ryggstöd och armstöd. Med andra ord bygger man sin egen stol för sitt specifika behov.

Bilder

Tillbehör

Armstöd