Kvalitet

Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än hållbara produkter. Att våra stolar ska hålla högsta möjliga kvalitet ser vi som något självklart och kan därför lämna 10 års garanti på alla stolar och livstidsgaranti på våra gaspelare. För att du som kund ska få en så bra upplevelse som möjligt har vi lika höga kvalitetskrav på resten av vår verksamhet som på våra produkter. Att dina stolar levereras på rätt plats och på rätt tid är för oss en minst lika viktig del i vår strävan att erbjuda dig som kund högsta tänkbara kvalitet.

Under de dryga 30 år Officeline har varit verksamma har antalet reklamationer varit försvinnande få. Detta ser vi som ett tecken på den höga kvalitet våra produkter håller. Med reklamationer som uppgår till mindre än en promille per år kan vi självsäkert påstå att du i en Officelinestol inte behöver oroa dig.

Förutom vårt egna mått på kvalitet uppfyller vi även EUs och FMVs tuffa krav på funktion, design, kvalitet och miljö, något som krävs av oss som avtalsleverantör till FMV. Våra stolar uppfyller också kvalitetskraven enligt EN-1335. Flera av våra produkter har även blivit godkända av Miljöfakta enligt kriterierna för miljö, kvalitet och socialt ansvar.

Officelines kvalitetsgaranti

Officeline Kvalitetsgaranti, innebär 10 års kvalitetsgaranti på de flesta av Officelines arbetsstolar samt en unik livstidsgaranti på alla våra gaspelare. De flesta av våra stolar är dessutom testade och godkända enligt EN-1335 och godkända av FMV på det statliga upphandlingsavtalet. Garantin gäller inte normalt slitage av tyg, hjul och liknade.

  • 10 års garanti lämnas på stolarnas konstruktion vad avser tillverkningsfel.
  • Gaspelare omfattas av livstidsgaranti.
  • Garantin omfattar reservdelsutbyte utifrån vår bedömning.
  • Eventuell frakt och arbetsinsats betalas av kunden.
  • Garantin omfattar endast produkten, inte andra eventuella indirekta skador eller kostnader.
  • Stolarna Soft Lite, samt Care-sortimentet omfattas av en fem års garanti avseende tillverkningsfel i stolarnas konstruktion.
  • Stolarna Slim, Jenna, Ronna, Point, Saddle, Spin och Handle omfattas av en tre års garanti avseende tillverkningsfel i stolarnas konstruktion
  • Fel som uppstått genom ovarsam hantering omfattas ej av garantin.

Officeline arbetar löpande med kvalitet och miljö. Arbetsstolar av hög kvalitet innebär att vi kan bidra till att den totala resursförbrukningen minskar och gör så lite påverkan på det totala kretsloppet som möjligt. För att lyckas med detta är våra arbetsstolar producerade med delvis återvunnet material och är i princip helt återvinningsbara. Officeline erbjuder även en återvinningsgaranti för att säkerställa ett slutet kretslopp för samtliga produkter