Kontorets ergonomi

Kontorets design, dess utformning och användning speglar hur verksamheten är organiserad. Utvecklingen har gått fort, från 60-70 talets traditionella kontor med egna kontorsrum fram till dagens datorarbete i det öppna, aktivitetsbaserade landskapet.

Kraven på dynamiska och anpassbara arbetsstolar i dessa öppna miljöer är mycket höga. Utöver stolens funktioner och karaktäristika är det avgörande att stolen sätts i sitt sammanhang De ska tillfredsställa det individuella sittandet, liksom passa många individer med olika kroppsmått och vikt, deras rörelsemönster och andra behov.

Vidare ska stolen lätt kunna smälta in och användas i olika typer av arbetsplatsutformningar och användas flexibelt när inredningen och arbetsuppgifterna förändras. Den ska passa in med den tekniska utrustningen, med rummets form och färgsättning, även i rummets ljus och belysning.

Där det finns krav på en enhetlig design av inredning och arbetsplatsutformning för en sammanhållen arbetsgrupp, t.ex. en projektgrupp, är det viktigt att stolarnas olika beståndsdelar kan förändras så att de passar många olika individer.

Faror med ett stillasittande arbete

Datorarbetet på kontoret är ett fysiskt lätt arbete. Kroppen avlastas, om man arbetar sittande, av stolens sits, ryggstöd, av armstöd och eventuellt ett nackstöd. Armar och händer stöds även av bordsytan eller av ett underarmsstöd kopplat till tangentbordet.

Musklerna upprätthåller och stabiliserar en bra hållning för huvudet, nacken, skuldrorna, axlarna, armarna och övre delen av ryggen. Detta är ett muskelarbete som är lätt men ensidigt om kroppen får för lite omväxling.

När man sitter långa perioder utan kroppsvariationer och pauser så blir muskelarbetet och ledbelastningen i dessa kroppsdelar enformigt, tröttsamt och i längden smärtsamt. Alltså, även om ett sittande arbete är s.k. lätt, där fingrar, händer, ögon och hjärna är de organ som arbetar mest, riskerar kroppen att ensidigt tröttas och få spänningar, som ökar ju längre man arbetar stillasittande.

Forskningen visar att alla former av långvarigt sittande utan tillräckliga pauser medför en ensidig och i längden skadlig belastning för kroppen. Mycket stillasittande medför också att vi riskerar att bli överviktiga, svagare och att vi får sämre kondition.

Men får vi som vi vill, så byter vi naturligt sittställning ofta, dvs flera gånger i timmen. En riktigt bra arbetsstol erbjuder sin användare möjligheten att växla mellan flera olika sätt att sitta.