Om sittande och ergonomi

Ergonomi handlar om att anpassa arbetsplatsen och arbetet till individen som nyttjar denna arbetsplats. Ergonomi är det tvärvetenskapliga begreppet. Målet när en bra arbetsmiljö skapas är att anpassa arbetsplatsen så att individen kan utföra sitt arbete under optimala förutsättningar. Huvudsyftet är att skapa de bästa förutsättningarna för varje individ att utföra sitt arbete. Lyckas man väl med detta kommer arbetsplatsen inte bara att underlätta arbetet i sig utan även bidra till att arbetet kan bli effektivt och produktivt.

Yttre faktorer påverkar sittandet

Ett bra sittande påverkas av faktorer såsom arbetsplatsens utformning och design, ljus- och ljudmiljön, den teknologiska utrustningen, liksom organiseringen av verksamhet och arbetsuppgifter.

God synergonomi, d.v.s. hur arbetet och arbetsplatsen anpassas så att man ser bra, är en förutsättning för att man ska kunna arbeta optimalt och förhindra bländning. Därmed kan man undvika att sitta fel på en bra arbetsstol för att försöka slippa denna olägenhet, t.ex. att man sitter snett eller arbetar med uppdragna axlar.

En bra arbetsstol kommer alltså inte till sin rätt i en bristfällig arbetsmiljö.

När en arbetsplats skapas tänker man främst på den fysiska utformningen. Exempelvis ska man välja en arbetsstol med hög sittkomfort.

Det ska vara enkelt att ställa in din stol

Stolen ska vara lätt och enkel att ställa in. Lika lätt ska den vara att småjustera när man sitter på stolen, om man känner att det behövs. Reglage och andra funktioner ska vara lätta och logiska att förstå och utföra. Stolen ska ge det som känns bra när man sitter och den ska vara följsam och stimulerar till att man rör sig under sittandet.

När man sitter så är det inte så att kroppen är helt stilla utan man behöver göra små kroppsrörelser och ändra ställning ofta. Stolen måste underlätta dessa smårörelser. Detta kallas också för fysisk variation eller rörligt sittande.

Ett rörligt sittande är också att skapa ett arbete och en arbetsplats där man växlar mellan sittande och stående. Därför måste också arbetsstolen vara enkel att sätta sig i, liksom att resa sig ur.

En ergonomiskt välutvecklad arbetsstol är:

  • lätt att ställa in och lätt att ändra för att erbjuda många variationsmöjligheter när man sitter. Reglagen är enkla att förstå och hantera. Sits, ryggstöd, armstöd och eventuellt nackstöd är enkla att justera för individens kroppsmått.
  • följsam när man sitter och arbetar
  • enkel att använda tillsammans med arbetsbordet och passar in tillsammans med arbetsplatsen.

God ergonomi i en arbetsstol innebär alltså:

  • bra sittkomfort och anpassningsmöjligheter för olika individuella behov
  • inställningsfunktioner som är lätta att förstå och använda
  • bra stimulans till ett rörligt och varierat sittande