Sitt så som du är skapt.

Det tvärvetenskapliga området som kallas ergonomi har som mål att främja en god produktivitet och effektivitet. Med andra ord är ergonomins huvudsyfte att skapa de bästa förutsättningarna för varje individ att utföra sitt arbete. En bra stol är en bra början.

Nyheter via Twitter @officeline_swe

Vicki center stage at the "marine naive"-themed exhibition area at etage1.se #officeline #etage1https://t.co/r7CJmmjNbx

The new website is really coming together! #officeline #höganäs #website https://t.co/wroq44F9Km

Welcome to the Hundra/Procent! A chance for architects, decorators and buyers to mingle. https://t.co/GEcaEG4udd #officeline #hundraprocent

The ground-breaking and breath-taking Lei. Design by monicaforsterdesignstudio #officeline #leihttps://t.co/SQTr5B8F9R