Sitt så som du är skapt.

Det tvärvetenskapliga området som kallas ergonomi har som mål att främja en god produktivitet och effektivitet. Med andra ord är ergonomins huvudsyfte att skapa de bästa förutsättningarna för varje individ att utföra sitt arbete. En bra stol är en bra början.

Nyheter via Twitter @officeline_swe

We had a wonderful time at this year's Hundra Procent Inperior exhibition in Malmö an… https://t.co/4PFqARsJRW

After undergoing ergonomic review EHSS has deemed ECO an ergonomic product! #officeline #ecohttps://t.co/Sd9uG0dxR7

A big thank you to everybody who helped make The Yacht Days 2016 so great! #theyachtdayshttps://t.co/rC287ZcTnP